Zhotovenie geometrického plánu - cenník

 

Kód Položka MJ cena od.. cena do..
1 Vyhotovenie geometrického plánu pre oddelenie pozemku, alebo zameranie novostavby ak stav právny je totožný s registrom CKN 100m 98,- 150,-
2 Vyhotovenie geometrického plánu pre oddelenie pozemku, alebo zameranie novostavby ak stav právny nie je totožný s registrom CKN 100m 119,- 200,-
3 Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena 100m 55,- 70,-