Referencie

Ponúkame vám zoznam firiem pre ktoré sme poskytovali naše geodetické a kartografické práce:

odsekSPP distribúcia a.s.

odsekStredoslovenská energetika

odsekSlovalco a.s.

odsekRemeslo Stav s.r.o.

odsekRemeslo Strojal s.r.o.

odsekTempo Plyn - Myslovič

odsekLukromtel s.r.o.

odsekNemak a.s.

odsekSapa Profily a.s.

odsekDalkia a.s.

odsekAB TEAM s.r.o.

odsekMincovňa Kremnica š.p.

odsekHornonitrianske Bane Pievidza s.r.o.

odsekAlusteel s.r.o.

odsekSTAVIT

odsekMagic Design - Henč

odsekŠEBEŇ s.r.o. - projekcia teplovodov

odsekMesto Žiar nad Hronom, Nová Baňa

odsekObec Lovčica Trubín, Pitelová, Ladomerská Vieska, Vyhne,Hronská Dúbrava

Vybrané zákazky našej spoločnosti:

odsektrasy miestnych a diaľkových káblov: ZH - ZV, ZH - PD, BREZNO - TISOVEC

odsektrasy stl plynovodov /v extraviláne a intraviláne / cca 15 obcí a mestá Žiar nad Hronom,

      Žarnovica, Banská Štiavnica, Nová Baňa, Prievidza, Martin

odsekprekládky trás vtl plynovodov pri výstavbe rýchlostnej cesty R1

odsektrasy teplovodov v mestách Žiar nad Hronom, Žarnovica, Zvolen, Banská Bystrica

odsektrasy elektrických vedení podzemných aj nadzemných: ZH, ZC, BS

odsekdigitálna mapa areálu SLOVALCO a.s.

odsekgeodetické práce pri opravách žeriavových dráh SLOVALCO a.s., Remeslo Strojal s.r.o.,

      Nemak a.s.

odsekzameranie a vytvorenie 3D modelu areálu mincovne Kremnica