Geodetické a kartografické práce.

Firma IsGeo vznikla v roku 2002 na základe ukončenia činnosti najväčšej geodetickej spoločnosti v regióne Žiaru nad Hronom, spoločnosti GEOLAND. Odtiaľ pochádza takisto aj jadro firmy s bohatými skúsenosťami z viacerých oblastí geodézie, ktoré vo svojej činnosti nadväzuje na prácu tejto spoločnosti.

Laserové skenovanie

icon

Pozemné laserové skenovanie je moderná technológia pre získavanie detailných údajov o skenovanom objekte.

Špeciálne geodetické práce

icon

Geodetické merania technológií v priemyselných podnikoch, 3D modely skutkového stavu stavieb, žeriavové dráhy...

Inžinierska geodézia

icon

Vytyčovanie stavieb, polohopisy, výškopisy, mapovanie skutkového stavu inžinierskych sietí...

Laserové skenovanie

Pozemné laserové skenovanie je moderná technológia pre získavanie detailných údajov o skenovanom objekte (stavby, terén, technologické zariadenia, potrubia,...). Umožňuje zaznamenať presný trojrozmerný obraz skenovaného objektu pomocou mračien bodov. Výsledok skenovania a dalšieho postprocesingového spracovania je možné expotrovať do rôznych formátov, predovšetkým DWG. Spojené mračno bodov je tak isto možné  importovať do autocad Revit kde je možné dalšie modelovanie a vizualizácia naskenovaných objektov.

 

Používame modernú meraciu a výpočtovú techniku!

Firma IsGeo je vybavená modernou meracou a výpočtovou technikou ako pre zber dát v teréne, tak aj pre finálne spracovanie zozbieraných dát - Laserový scanner  Topcon GLS 2200, Totálna stanica Topcon GT 1201, Topcon GPT 7003i,  Gps Sokkia GCX2, digitálny nivelačný prístroj Topcon DL 101 C. Pri ďalšom spracovaní zozbieraných dát nám pomáha  moderná výpočtová technika vrátane kresliacej techniky HP DESIGN JET a grafické systémy Bentley PowerMap V8i, Magnet Collage, Kokeš a všestranný výpočtový software Groma.