Žeriavové dráhy - cenník

 

Kód Položka MJ cena od.. cena do..
1 Koľajnice v úrovni terénu 10m 40,- 50,-
2 Koľajnice vo zvýšenej úrovni s lávkami 10m 60,- 85,-
3 Koľajnice vo zvýšenej úrovni bez lávok 10m 100,- 135,-