Vytýčenie hraníc pozemku - cenník

 

Kód Položka MJ cena od.. cena do..
1 Vytýčenie vlastníckej hranice pozemku 100m 115,- 230,-