Geodetické a kartografické práce.

Firma IsGeo vznikla v roku 2002 na základe ukončenia činnosti najväčšej geodetickej spoločnosti v regióne Žiaru nad Hronom, spoločnosti GEOLAND. Odtiaľ pochádza takisto aj jadro firmy s bohatými skúsenosťami z viacerých oblastí geodézie, ktoré vo svojej činnosti nadväzuje na prácu tejto spoločnosti.

Inžinierska geodézia

icon

Vytyčovanie stavieb, polohopisy, výškopisy, mapovanie skutkového stavu inžinierskych sietí...

Geometrické plány

icon

Vypracovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov...

Špeciálne geodetické práce

icon

Geodetické merania technológií v priemyselných podnikoch, 3D modely skutkového stavu stavieb, žeriavové dráhy...

Používame modernú výpočtovú techniku!

Firma IsGeo je vybavená modernou meracou a výpočtovou technikou ako pre zber dát v teréne, tak aj pre finálne spracovanie zozbieraných dát - Totálna stanica Topcon GPT 7003i, Gps Topcon GRS 1, digitálny nivelačný prístroj Topcon DL 101 C. Pri ďalšom spracovaní zozbieraných dát nám pomáha  moderná výpočtová technika vrátane kresliacej techniky HP DESIGN JET a grafické systémy Bentley PowerMap V8i, Kokeš a všestranný výpočtový software Groma.